Andrea Kvas and Erik Saglia - SPAZIALE! | Ron Gorchov, Lynda Benglis, galleria d'arte bergamo

Andrea Kvas and Erik Saglia - SPAZIALE!

FROM 11/02/2022 TO 15/04/2022
Erik Saglia "Pregenesi" at Palazzo Lancia, Turin, Italy | Ron Gorchov, Lynda Benglis, galleria d'arte bergamo

Erik Saglia "Pregenesi" at Palazzo Lancia, Turin, Italy

FROM 27/11/2018 TO 15/12/2018
To Bid or Not to Bid - Contemporary Curated | Ron Gorchov, Lynda Benglis, galleria d'arte bergamo

To Bid or Not to Bid - Contemporary Curated

FROM 14/12/2017 TO 25/01/2018
Erik Saglia - Odissea nella mia Stanza at Spazio Buonasera, Turin, Italy | Ron Gorchov, Lynda Benglis, galleria d'arte bergamo

Erik Saglia - Odissea nella mia Stanza at Spazio Buonasera, Turin, Italy

FROM 05/11/2016 TO 10/12/2016
Erik Saglia - "Grande Cosmogonia Portatile"  | Ron Gorchov, Lynda Benglis, galleria d'arte bergamo

Erik Saglia - "Grande Cosmogonia Portatile"

FROM 14/10/2016 TO 06/12/2016
Erik Saglia - Ceiling 1 at Tile Project, Milan, Italy | Ron Gorchov, Lynda Benglis, galleria d'arte bergamo

Erik Saglia - Ceiling 1 at Tile Project, Milan, Italy

FROM 15/06/2016 TO 10/07/2016
Sphères 7 - group show | Ron Gorchov, Lynda Benglis, galleria d'arte bergamo

Sphères 7 - group show

FROM 18/10/2014 TO 06/06/2015
Erik Saglia - "Sniffinglue" | Ron Gorchov, Lynda Benglis, galleria d'arte bergamo

Erik Saglia - "Sniffinglue"

FROM 27/02/2014 TO 30/06/2014
Too Big or Not Too Big - group show | Ron Gorchov, Lynda Benglis, galleria d'arte bergamo

Too Big or Not Too Big - group show

FROM 18/05/2013 TO 17/07/2013

Research from our users

Lynda Benglis

Marco Cingolani

Oscar Giaconia

Ron Gorchov

Thomas Helbig

Simon Linke

David Novros

Anatoly Osmolovsky

Edoardo Piermattei

Klaus Rinke

Erik Saglia

Joe Zucker

Galleria d'arte Bergamo