John Torreano group show "All of Them Witches" @ Jeffrey Deitch, Los Angeles, USA

08/02/2020

John Torreano's work is included in "All of Them Witches" group show at Jeffrey Deitch gallery in Los Angeles.

February 8–April 11, 2020

John Torreano group show "All of Them Witches" @ Jeffrey Deitch, Los Angeles, USA | lynda benglis, marco cingolani, ron gorchov, simon linke, klaus rinke, galleria d'arte bergamo

Research from our users

Lynda Benglis

Marco Cingolani

Oscar Giaconia

Ron Gorchov

Thomas Helbig

Simon Linke

David Novros

Anatoly Osmolovsky

Edoardo Piermattei

Klaus Rinke

Erik Saglia

Joe Zucker

Galleria d'arte Bergamo