Always tired Erik Saglia | lynda benglis, marco cingolani, ron gorchov, simon linke, klaus rinke, galleria d'arte bergamo

Always tired

Spray paint, oil pastels, paper tape and epoxy resin on panel

180 x 120 x 5 cm

2019

Always tired Erik Saglia | lynda benglis, marco cingolani, ron gorchov, simon linke, klaus rinke, galleria d'arte bergamo

Always tired

Spray paint, oil pastels, paper tape and epoxy resin on panel

180 x 120 x 5 cm

2019

Put me to the edge Erik Saglia | lynda benglis, marco cingolani, ron gorchov, simon linke, klaus rinke, galleria d'arte bergamo

Put me to the edge

Mural painting

2018

Put me to the edge Erik Saglia | lynda benglis, marco cingolani, ron gorchov, simon linke, klaus rinke, galleria d'arte bergamo

Put me to the edge

Mural painting

2018

Put me to the edge Erik Saglia | lynda benglis, marco cingolani, ron gorchov, simon linke, klaus rinke, galleria d'arte bergamo

Put me to the edge

Mural painting

2018

Put me to the edge Erik Saglia | lynda benglis, marco cingolani, ron gorchov, simon linke, klaus rinke, galleria d'arte bergamo

Put me to the edge

Mural painting

2018

Untitled Erik Saglia | lynda benglis, marco cingolani, ron gorchov, simon linke, klaus rinke, galleria d'arte bergamo

Untitled

Spray, paper tape, oil pastel and epoxy resin on panel

200 x 150 x 6 cm

2018

Untitled Erik Saglia | lynda benglis, marco cingolani, ron gorchov, simon linke, klaus rinke, galleria d'arte bergamo

Untitled

Spray, paper tape, oil pastel and epoxy resin on panel

100 x 120 x 6 cm

2017

Installation View at Spazio Buonasera, Turin, Italy Erik Saglia | lynda benglis, marco cingolani, ron gorchov, simon linke, klaus rinke, galleria d'arte bergamo

Installation View at Spazio Buonasera, Turin, Italy

Mural painting, paper tape and oil pastels on wall

2016

Installation View at Spazio Buonasera, Turin, Italy Erik Saglia | lynda benglis, marco cingolani, ron gorchov, simon linke, klaus rinke, galleria d'arte bergamo

Installation View at Spazio Buonasera, Turin, Italy

Mural painting, paper tape and oil pastels on wall

2016

Detail - Installation View, Spazio Buonasera, Turin, Italy Erik Saglia | lynda benglis, marco cingolani, ron gorchov, simon linke, klaus rinke, galleria d'arte bergamo

Detail - Installation View, Spazio Buonasera, Turin, Italy

Mural painting, paper tape and oil pastels on wall

2016

Installation View at Spazio Buonasera, Turin, Italy Erik Saglia | lynda benglis, marco cingolani, ron gorchov, simon linke, klaus rinke, galleria d'arte bergamo

Installation View at Spazio Buonasera, Turin, Italy

Mural painting, paper tape and oil pastels on wall

2016

Untitled Erik Saglia | lynda benglis, marco cingolani, ron gorchov, simon linke, klaus rinke, galleria d'arte bergamo

Untitled

Spray paint, oil pastels, paper tape and epoxy resin on panel

250 x 250 cm

2016

Untitled Erik Saglia | lynda benglis, marco cingolani, ron gorchov, simon linke, klaus rinke, galleria d'arte bergamo

Untitled

Spray paint, oil pastels, paper tape and epoxy resin on panel

250 x 250 cm

2016

Untitled Erik Saglia | lynda benglis, marco cingolani, ron gorchov, simon linke, klaus rinke, galleria d'arte bergamo

Untitled

Spray paint, oil pastels, paper tape and epoxy resin on panel

150 x 100 x 6 cm

2016

Installation View, Tile Project, Milan, Italy Erik Saglia | lynda benglis, marco cingolani, ron gorchov, simon linke, klaus rinke, galleria d'arte bergamo

Installation View, Tile Project, Milan, Italy

Mural painting, paper tape and oil pastels on wall

3000 x 700 cm

2016

Installation View, Tile Project, Milan, Italy Erik Saglia | lynda benglis, marco cingolani, ron gorchov, simon linke, klaus rinke, galleria d'arte bergamo

Installation View, Tile Project, Milan, Italy

Mural painting, paper tape and oil pastels on wall

3000 x 700 cm

2016

Installation View, Tile Project, Milan, Italy Erik Saglia | lynda benglis, marco cingolani, ron gorchov, simon linke, klaus rinke, galleria d'arte bergamo

Installation View, Tile Project, Milan, Italy

Mural painting, paper tape and oil pastels on wall

3000 x 700 cm

2016

Installation View, Tile Project, Milan, Italy Erik Saglia | lynda benglis, marco cingolani, ron gorchov, simon linke, klaus rinke, galleria d'arte bergamo

Installation View, Tile Project, Milan, Italy

Mural painting, paper tape and oil pastels on wall

3000 x 700 cm

2016

Ritorno N. 1 Erik Saglia | lynda benglis, marco cingolani, ron gorchov, simon linke, klaus rinke, galleria d'arte bergamo

Ritorno N. 1

Spray paint, paper tape, oil pastel and epoxy resin on panel

60 x 50 x 6 cm

2016

Untitled Erik Saglia | lynda benglis, marco cingolani, ron gorchov, simon linke, klaus rinke, galleria d'arte bergamo

Untitled

Spray paint, paper tape, oil pastel and epoxy resin on panel

210 x 150 x 6 cm

2015

Untitled Erik Saglia | lynda benglis, marco cingolani, ron gorchov, simon linke, klaus rinke, galleria d'arte bergamo

Untitled

spray paint on millimeter paper

29 x 41,5 cm

2013

Untitled Erik Saglia | lynda benglis, marco cingolani, ron gorchov, simon linke, klaus rinke, galleria d'arte bergamo

Untitled

spray, paper tape, epoxy resin on panel

210 x 150 5 cm

2014

Untitled Erik Saglia | lynda benglis, marco cingolani, ron gorchov, simon linke, klaus rinke, galleria d'arte bergamo

Untitled

spray, paper tape, epoxy resin on panel

50 x 40 x 5 cm

2014

Research from our users

Lynda Benglis

Marco Cingolani

Oscar Giaconia

Ron Gorchov

Thomas Helbig

Simon Linke

David Novros

Anatoly Osmolovsky

Edoardo Piermattei

Klaus Rinke

Erik Saglia

Joe Zucker

Galleria d'arte Bergamo